Wettelijke kennisgeving

Privacy is een kwestie van vertrouwen en wij waarderen uw vertrouwen. Wij respecteren uw privacy en privacy. Daarom houden wij ons bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de wettelijke bepalingen. Graag willen wij u hier informeren over de gegevens die door ons worden geregistreerd en gebruikt en u om uw toestemming vragen voor bepaalde vormen van gegevensgebruik. In het eerste deel informeren wij u over de registratie en het gebruik van uw gegevens in het kader van websitebezoeken en eventuele bestellingen. Voor zover u ons uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het commerciële gebruik van gegevens (nieuwsbrief, aanbiedingen van derden, etc.) of voor andere vormen van gegevensgebruik, vindt u meer informatie over de omvang hiervan en de bezwaarmogelijkheden in de tweede deel. U kunt onze webwinkel bezoeken en rondkijken zonder dat u persoonlijke informatie hoeft te verstrekken, tenzij u natuurlijk inlogt met gebruikersnaam en wachtwoord. U kunt dit document afdrukken of opslaan met behulp van de standaardfuncties van uw internetprogramma of browser (bijvoorbeeld "Bestand" selecteren en vervolgens "Opslaan als ...").

 

          1. Algemene gegevensregistratie en algemeen gebruik 1.1 Gegevensregistratie en -gebruik. a.Advertentiedoeleinden: wij gebruiken uw gegevens voor advertentiedoeleinden, d.w.z. voor informatie over producten uit ons assortiment en voor updates over onze bedrijfsactiviteiten. Hiervoor gebruiken wij alleen e-mailreclame, voor zover dit wettelijk is toegestaan of als u ons daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

 

b.Bestelling: uw gegevens worden door ons geregistreerd, opgeslagen en verwerkt met het oog op de afhandeling van uw bestelling en eventuele vervolggarantie, alsmede met het oog op onze dienstverlening. Bij het verwerken van uw bestelling ontvangen de door ons ingeschakelde dienstverleners (vervoerders, logistieke bedrijven en banken) de benodigde gegevens. Bij het bestellen van producten en diensten hebben wij uw juiste adresgegevens nodig. Uw telefoonnummer wordt alleen gebruikt voor vragen. We hebben uw e-mailadres nodig om de ontvangst van uw bestelling te kunnen bevestigen en om met u te kunnen communiceren. We gebruiken het ook voor identificatie (klantlogin). Op dit adres ontvang je tevens een orderbevestiging.

 

1. Klant login: Uw specifieke bestelgegevens worden door ons opgeslagen, maar kunnen om veiligheidsredenen niet direct bij ons worden opgevraagd. Iedere klant die zich hiervoor aanmeldt krijgt echter direct toegang door middel van een wachtwoord. Hiermee kunt u informatie over uw geplaatste, geopende en recent verzonden bestellingen raadplegen, uw adres- en bankgegevens en de nieuwsbrief beheren. De klant verbindt zich ertoe de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet aan onbevoegde derden ter beschikking te stellen. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongeoorloofd gebruik van wachtwoorden, tenzij het misbruik aan ons te wijten is.
2. Overig gegevensverzameling en ander gebruik: Websitebezoek en nieuwsbrief: wanneer u onze website bezoekt (ook al gebeurt dit bijvoorbeeld via een link in een nieuwsbrief), worden bepaalde gegevens geregistreerd en opgeslagen. Voor de beveiliging van het systeem wordt bijvoorbeeld tijdelijk de domeinnaam of het IP-adres van de computer waarvan de aanvraag afkomstig is opgeslagen. Deze gegevens worden uiterlijk na zeven dagen verwijderd. Alle ingevoerde gegevens, de datum van het verzoek, de http-responscode, de website van waaruit de computer onze website bezoekt en tenslotte de verzonden hoeveelheid gegevens (bytes) worden ook geregistreerd en opgeslagen. Analyses van gebruikersgedrag zijn uitsluitend anoniem (bijvoorbeeld: 45% van de lezers van de nieuwsbrief heeft een specifiek bericht opgevraagd). Hierdoor kunnen wij ons informatieaanbod afstemmen op de interesses van de lezers. Voor de verzending van de nieuwsbrief gebruiken we het "double opt-in"-principe. Dit betekent dat we u pas een nieuwsbrief sturen als u in onze e-mailbevestiging door op een link te klikken bevestigt dat we de nieuwsbriefservice moeten activeren. Uiteraard gebruiken wij uw persoonsgegevens ook om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
3. Markt- en klanttevredenheidsonderzoek: Uw gegevens worden    alleen gebruikt voor ons markt- en klanttevredenheidsonderzoek.  Uiteraard gebruiken wij deze gegevens anoniem en voor statistische doeleinden van de firma Miss Marmelstein. U kunt de vragenlijst op elk moment sluiten. Wij willen u er tevens op wijzen dat uw antwoorden niet aan derden worden verstrekt of openbaar worden gemaakt. Het invullen van je e-mailadres is alleen nodig als je meedoet aan een winactie. We zullen uw antwoorden nooit samen met uw e-mailadres opslaan.

 

1.2 Cookies

Het accepteren van cookies is niet verplicht voor een bezoek aan onze website. Wij willen u er echter op wijzen dat het gebruik van de winkelwagenfunctie en het bestellen van producten alleen mogelijk is als cookies worden geaccepteerd.

Wat zijn cookies? Cookies en Flash-cookies zijn kleine bestanden die door middel van uw browser op uw computer worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens uitwisselen met ons systeem. In principe zijn er twee verschillende soorten cookies, de zogenaamde sessiecookies, die worden verwijderd zodra je je browser sluit en tijdelijke/permanente cookies, die voor langere tijd of voor onbepaalde tijd op je computer worden bewaard. Het opslaan van instellingen en gegevens helpt ons om onze website en ons aanbod op uw wensen af ​​te stemmen en het gebruik voor u te vergemakkelijken, b.v. omdat bepaalde informatie over u zo wordt opgeslagen dat u deze niet bij elk volgend bezoek opnieuw hoeft te gebruiken. hoeft in te voeren.

Welke cookies gebruikt Marmelstein? De meeste van de door ons gebruikte cookies worden na de browsersessie (einde van de sessie) automatisch van uw harde schijf verwijderd (vandaar de naam sessiecookies). Sessiecookies zijn bijvoorbeeld nodig om u via meerdere pagina's de winkelwagenfunctie te kunnen aanbieden. We gebruiken ook cookies, die op uw harde schijf blijven staan. Bij een volgend bezoek wordt dan automatisch herkend dat je onze website al eens hebt bezocht en welke gegevens je hebt ingevuld en welke instellingen je voorkeur hebben. Deze tijdelijke of permanente cookies (levensduur 1 maand tot 10 jaar) worden op uw harde schijf opgeslagen en worden na een vooraf ingestelde tijd automatisch verwijderd. Deze cookies zijn in de eerste plaats bedoeld om ons aanbod gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Deze bestanden maken het bijvoorbeeld mogelijk om op de pagina specifiek op uw interesses afgestemde informatie weer te geven. Het enige doel van deze cookies is om ons aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op uw wensen als klant en om het surfen op onze pagina's zo aangenaam mogelijk te maken.

Welke gegevens worden in de cookies opgeslagen? De door Marmelstein gebruikte cookies slaan geen privacygerelateerde gegevens op. De cookies die wij gebruiken kunnen dus niet aan een bepaalde persoon en dus ook niet aan jou worden gekoppeld. Wanneer cookies worden geaccepteerd, krijgen ze een identificatienummer. Uw privacygerelateerde gegevens kunnen op geen enkel moment aan dit identificatienummer worden gekoppeld. Uw naam, uw IP-adres of vergelijkbare gegevens, waardoor de cookies aan uw persoon kunnen worden gekoppeld, worden op geen enkel moment opgeslagen. Op basis van de cookietechnologie ontvangen we alleen anonieme informatie, b.v. over de pagina's van onze winkel die zijn bezocht en de producten die zijn bekeken, enz.

Wat is targeting op locatie?

Cookies en Flash-cookies zijn kleine bestanden die door middel van uw browser op uw computer worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens uitwisselen met ons systeem. In principe zijn er twee verschillende soorten cookies, de zogenaamde sessiecookies, die worden verwijderd zodra je je browser sluit en tijdelijke/permanente cookies, die voor langere tijd of voor onbepaalde tijd op je computer worden bewaard. Het opslaan van instellingen en gegevens helpt ons om onze website en ons aanbod op uw wensen af ​​te stemmen en het gebruik voor u te vergemakkelijken, b.v. omdat bepaalde informatie over u zo wordt opgeslagen dat u deze niet bij elk volgend bezoek opnieuw hoeft te gebruiken. hoeft in te voeren.

Zijn er ook cookies van derde partijen (zogenaamde third party cookies)? Miss Marmelstein maakt gebruik van de diensten van enkele advertentiepartners die ons helpen om het internetaanbod en de Miss Marmelstein website interessanter voor u te maken. Daarom worden bij een bezoek aan de website van Miss Marmelstein ook cookies van partners op uw harde schijf opgeslagen. Dit zijn tijdelijke/permanente cookies, die na een vooraf ingestelde tijd automatisch van uw harde schijf worden verwijderd. Deze tijdelijke of permanente cookies (levensduur 14 dagen tot 10 jaar) worden op uw harde schijf opgeslagen en worden na een vooraf ingestelde tijd automatisch verwijderd. Ook de cookies van onze partners bevatten geen privacy gerelateerde gegevens. Pseudonieme gegevens worden slechts onder één gebruikers-ID opgeslagen. Dit omvat bijvoorbeeld gegevens zoals welke producten u heeft bekeken, of u iets heeft gekocht, naar welke producten is gezocht, etc. Deze pseudonieme gegevens zijn op geen enkel moment gekoppeld aan uw privacygerelateerde gegevens. Hun enige doel is om onze advertentiepartners in staat te stellen u advertenties aan te bieden die u mogelijk interesseren.Retargeting

We gebruiken zogenaamde retargeting-technologieën voor onze website. Wij gebruiken deze technologieën om het internetaanbod voor u nog interessanter te maken. Deze technologie maakt het mogelijk om internetgebruikers die eerder interesse hebben getoond in onze winkel en producten, advertenties op de websites van onze partners aan te bieden. Wij zijn ervan overtuigd dat het tonen van gepersonaliseerde, interessegerelateerde advertenties interessanter is voor de internetgebruiker dan advertenties die deze relatie niet hebben. Deze advertenties worden getoond op de pagina's van onze partners op basis van een cookietechnologie en een analyse van eerder gebruiksgedrag. Deze vorm van adverteren is volledig anoniem. Er worden geen privacygerelateerde gegevens opgeslagen en er worden geen gebruiksprofielen gekoppeld aan uw privacygerelateerde gegevens.

Verklaring van goedkeuring

Ik ga akkoord met het gebruik van zogenaamde cookies en dat mijn gebruiksgegevens worden verzameld, opgeslagen en gebruikt. Daarnaast ga ik ermee akkoord dat mijn gegevens ook na de browsersessie bewaard blijven en bijvoorbeeld tijdens mijn volgende sessie op de website weer kunnen worden geopend. Ik kan deze toestemmingsverklaring te allen tijde intrekken door het gebruik van cookies in mijn browserinstellingen te weigeren.

Hoe kan ik voorkomen dat de cookies worden opgeslagen?

In uw browser kunt u instellen dat cookies alleen worden geaccepteerd als u daarvoor toestemming geeft. Als je alleen cookies van Miss Marmelstein wilt accepteren, maar niet die van onze dienstverleners en partners (derde partijen), dan kun je de instelling "Accepteer cookies van derde partijen" in je browser (Firefox) uitschakelen of de optie Blokkeren selecteren onder de instelling Indirecte cookies. (Verkenner 8). In de meeste gevallen geeft de helpfunctie in de menubalk van uw browser aan hoe u nieuwe cookies kunt weigeren en reeds opgeslagen cookies kunt uitschakelen.

Wanneer u computers samen gebruikt die zijn ingesteld om het opslaan van cookies en Flash-cookies te accepteren, raden we u aan om na de sessies altijd volledig uit te loggen.

Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics, een dienst van Google, Inc. (hierna "Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies, d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van ons internetaanbod mogelijk maken. De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Google houdt zich aan de "US Safe Harbor principles" en is geregistreerd bij het "Safe Harbor"-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten voor ons op te stellen en om ons andere diensten te verlenen op het gebied van website- en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden verstrekken voor zover dit wettelijk verplicht is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres nooit combineren met andere gegevens van Google. U kunt het plaatsen van cookies voorkomen door middel van de juiste instelling in uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door gebruik te maken van deze website gaat u ermee akkoord dat de over u verzamelde gegevens door Google worden verwerkt op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven. Op deze website worden gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Op basis van deze gegevens worden onder een pseudoniem gebruiksprofielen gegenereerd. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in de buffer van de browser van de websitebezoeker worden opgeslagen. De cookies maken het mogelijk om de browser te herkennen.

1.3 Logbestanden

Bij elk bezoek aan de pagina's van Miss Marmelstein worden door de betreffende browser gebruiksgegevens naar ons systeem gestuurd en in protocolbestanden, de zogenaamde serverlogbestanden, opgeslagen. De daarbij opgeslagen datarecords bevatten de volgende gegevens: datum en tijd van het openen van de pagina, naam van de geopende pagina, IP-adres, referrer-URL (de herkomst-URL van waaruit u op de Miss Marmelstein-website bent gekomen), de hoeveelheid verzonden gegevens, evenals informatie over het product en de versie van de gebruikte browser.

De IP-adressen van de gebruikers worden verwijderd of geanonimiseerd nadat de sessie is beëindigd. Tijdens het anonimiseringsproces worden de IP-adressen zodanig gewijzigd dat de individuele gegevens met betrekking tot persoonlijke of zakelijke relaties niet meer of slechts met een onevenredige inspanning in tijd, kosten en arbeid aan een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon kunnen worden teruggegeven.

Deze logfile-records analyseren we in geanonimiseerde vorm, zodat we ons aanbod en de webshop van Miss Marmelstein verder kunnen verbeteren en gebruiksvriendelijker kunnen inrichten, fouten sneller kunnen detecteren en oplossen en de servercapaciteit kunnen beheren. Zo kunnen we reconstrueren op welk tijdstip de webshop van Miss Marmelstein de meeste bezoekers trekt. Wij passen onze datavolumes daarop aan, zodat u zo snel mogelijk toegang heeft tot onze winkel en uw aankopen kunt doen. Bovendien kunnen we eventuele fouten in de winkel van Miss Marmelstein sneller identificeren en oplossen door de logbestanden te analyseren.

Ik ga ermee akkoord dat Miss Marmelstein de gegevens die zijn opgeslagen in de zogenaamde logbestanden analyseert om de webshop van Miss Marmelstein en het gebruik ervan te optimaliseren.

1.4 Veilige gegevensoverdracht

Uw persoonlijke gegevens worden door ons veilig en versleuteld verzonden. Dit geldt zowel voor uw bestelling als voor de klantenlogin. We gebruiken hiervoor het SSL (Secure Socket Layer) coderingssysteem. Niemand kan absolute veiligheid garanderen, maar we beschermen onze website en andere systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden.

 

2. Uitdrukkelijke toestemming

 

In dit gedeelte van de privacy- en gebruiksvoorwaarden vindt u de inhoud en reikwijdte van verschillende vormen van uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van uw gegevens die u ons vrijwillig kunt verstrekken en op elk moment kunt intrekken.

2.1 Via onze nieuwsbrief ontvangt u informatie over aantrekkelijke aanbiedingen die op elk moment kunnen worden opgezegd. Geef bij bestelling via de nieuwsbrief ook verdere persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld uw naam) op, zodat wij u kunnen aanspreken. Natuurlijk kunt u ook anoniem contact met ons opnemen of onze nieuwsbrief anoniem resp. ontvangen onder een pseudoniem (bijvoorbeeld met een gratis e-mailadres dat uw naam niet onthult). Gegevens die we ontvangen in het kader van de analyse van nieuwsbrieven gebruiken we om onze diensten te personaliseren en optimaal af te stemmen op de interesses en voorkeuren van de gebruiker, alsook voor reclame en marktonderzoek. De gegevens worden door ons opgeslagen voor archivering en voor herhaald gebruik voor de genoemde doeleinden.

 

3. Rechten van de betrokkene


3.1 Recht op informatie en andere rechten

Op grond van de toepasselijke privacywetgeving kunnen onze klanten toegang vragen tot hun opgeslagen gegevens en - indien van toepassing - verzoeken om correctie, aanvulling, verwijdering of blokkering van hun persoonlijke gegevens. Met betrekking tot de verstrekking en het gebruik van uw gegevens in het kader van de kredietwaardigheidstoetsing verstrekken wij u op verzoek per geval algemeen begrijpelijke en inzichtelijke informatie over:

- de waarschijnlijkheidswaarden die voor het eerst zijn berekend of opgeslagen in de laatste zes maanden voorafgaand aan de ontvangst van het verzoek om informatie, - de aard van de gegevens die zijn gebruikt om de waarschijnlijkheidswaarden te berekenen, en - de vorming en betekenis van de waarschijnlijkheidswaarden, op geval per geval en in een algemeen begrijpelijke vorm. Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus. Om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens niet aan derden worden verstrekt, verzoeken wij u een schriftelijk verzoek met duidelijke vermelding van uw persoon te sturen naar:


Postadres: Miss Marmelstein, Van Baerlestraat 130-2, 1071BD Amsterdam (Nederland), e-mail: info@missmarmelstein.com

3.2 Mogelijkheid tot intrekking en bezwaar

U kunt te allen tijde, in het algemeen of in verband met bepaalde maatregelen, bezwaar maken tegen het gebruik van de gegevens voor directmarketingdoeleinden en marktonderzoek of tegen de kredietwaardigheidsbeoordeling. In het bijzonder kunt u - kosteloos via info@missmarmelstein.com - bezwaar maken tegen het verder verzenden van de nieuwsbrief of andere e-mailreclame. Hiervoor is een schriftelijke melding (bijvoorbeeld per e-mail of brief) voldoende. Uiteraard vindt u ook in elke nieuwsbrief en in andere e-mailadvertenties een afmeldlink. De mogelijkheid tot herroeping geldt ook voor instemming met de kredietwaardigheidstoetsing of andere vormen van expliciete informatieverstrekking. Neem hiervoor gewoon contact op met bovenstaand contactadres.

Miss Marmelstein